Bản vẽ mặt cắt các hệ nhôm

Hãy lựa chọn mặt cắt hệ nhôm bạn quan tâm và click vào để download
 

1. Bản vẽ mặt căt nhôm VIỆT PHÁP:

2. Bản vẽ mặt cắt nhôm HAL cửa trượt hệ 76, cửa trượt hệ 500

3. Bản vẽ măt cắt nhôm Đông Anh - VIỆT Ý (ITABELO):
 

 1. Mặt cắt hệ cửa DA40
 2. Mặt cắt hệ cửa đẹp DA40
 3. Mặt cắt hệ cửa lùa DA41
 4. Mặt cắt hệ cửa DA48
 5. Mặt cắt hệ cửa lùa  DA48
 6. Mặt cắt hệ cửa đi DA48

Bổ xung các mặt cắt 1 số hệ nhôm khác:

 1. Mặt cắt hệ cửa lùa 500
 2. Mặt cắt hệ cửa lùa 700
 3. Mặt cắt hệ vách ngăn 76
 4. Mặt cắt hệ cửa đi 76
 5. Mặt cắt hệ cửa đi 70
 6. Mặt cắt hệ vách cố định
 7. Mặt cắt hệ cửa đi 900
 8. Mặt cắt hệ cửa lùa 900
 9. Mặt cắt hệ cửa lùa 76


      Toàn bộ mặt cắt nhôm đông anh việt ý và các hệ khác  Download tại đây

     


4. Bản vẽ mặt cắt nhôm Ynghua:

 • Cửa đi hệ 1000-mẫu 1
 • Cửa đi hệ 1000-mẫu 2
 • Cửa đi hệ 1000-mẫu 3
 • Cửa bản lề sàn 1000
 • Cửa đi hệ 76
 • Cửa đi hệ 700
 • Cửa lùa hệ 118
 • Cửa lùa hệ 998
 • Cửa lùa hệ 901
 • Cửa lùa hệ 818
 • Cửa lùa hệ 888
 • Cửa lùa hệ 701
 • Cửa lùa-cửa đi hệ 24
 • Cửa lùa hệ 71
 • Cửa lùa hệ 500
 • Cửa bật hệ 39
 • Cửa bật hệ 39A
 • Cửa lá xách cố đinh xoay
 • Vách ngăn hệ 1000
 • Vách ngăn hệ 76
 • Vách ngăn hệ 700

Download các hệ nhôm Ynghua Tại Đây

5. Bản vẽ mặt cắt nhôm Việt Nhật:

 • Hệ-73 cửa lùa
 • Hệ-76 cửa mở quay
 • Hệ 70-cửa lùa
 • Hệ vách mặt dựng...

   Toàn bộ mặt cắt hệ Việt Nhật Vijaco download tại đây

6. Bản vẽ mặt cắt nhôm HUYNDAI:

 • Mặt cắt cửa trượt vách cố định hệ 80
 • Mặt cắt cửa trượt vách cố định hệ 90
 • Mặt cắt cửa trượt vách cố định hệ 110
 • Mặt cắt cửa đi hệ 100
 • Mặt cắt vách mặt dựng hệ 80
 • Mặt cắt vách mặt dựng hệ 100
 • Mặt cắt vách mặt dựng hệ 130
 • Mặt cắt vách mặt dựng hệ 135

Download toàn bộ mặt cắt nhôm Huyndai tại đây

7. Bản vẽ mặt cắt nhôm Tungshin:

8. Mặt cắt nhôm Xingfa

 • Mặt cắt cửa sổ trượt nhôm Xingfa 93
 • Mặt cắt cửa đi trượt nhôm xingfa 93
 • Mặt cắt cửa mở quay xingfa 55

Toàn bộ mặt cắt nhôm xingfa download TẠI ĐÂY   password nếu có xin nhập phukiencuanhom.comMáy dập cửa nhôm-máy gia công cửa nhôm-phụ kiện cửa nhôm-lưỡi cắt nhôm © 2020